SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Publicera avhandling i Epsilon


Registrera dig i arkivet för avhandlingar  (ny användare)

Logga in / skicka in avhandling  (registrerad användare)


Enligt rektorsbeslut är det sedan 2003 obligatoriskt att publicera avhandlingar producerade vid SLU i Epsilon.

Du som är doktorand/författare skickar själv in din avhandling för elektronisk publicering i Epsilon:

 1. Registrera dig och logga in.
 2. Fyll i uppgifter om publikationen i ett formulär
  och ladda upp publikationen i pdf-format.

1. Registrera dig i Epsilons arkiv för avhandlingar:

OBS! Tänk på att ha tillgång till din e-post när du påbörjar registreringen.

 1. Klicka på länken registrera dig. Skriv in din e-postadress samt välj ett personligt lösenord och användarnamn. Använd inte bokstäverna å, ä, ö.
 2. Till din e-postadress skickas ett mejl med en länk. Klicka på denna länk för att gå vidare och aktivera ditt lösenord.
 3. Från sidan "Confirm registration change": klicka på länken Log in och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
 4. Från sidan "View your user record": fyll i efterfrågade uppgifter (endast namn är obligatoriskt). Registreringen är därmed klar.

2. Deponera en publikation i Epsilons arkiv för avhandlingar

 1. Välj Open a new thesis form för att öppna ett nytt formulär där du kan mata in uppgifter om din avhandling (författare, titel, abstract osv).
 2. Glöm inte att klicka för "Yes, I accept" vid Accept the agreement längst ned i formuläret för att ge ditt godkännande till att vi publicerar din avhandling i fulltext. [Länk till avtalet]
 3. För att gå vidare och ladda upp din avhandling klickar du Next längst ned i formuläret.
 4. Från sidan "Edit item: Documents Attached to Item", klicka Add a format to this item.
 5. Från sidan "Edit item: Document Information" välj PDF. Fyll i en kort beskrivning av dokumentet, t.ex. Thesis summary eller Appendix I (särskilt viktigt om du laddar upp flera filer). Klicka sedan Next.
 6. Sök fram och hämta filen med din avhandling via Browse.
  Filnamnet ska ha formen Efternamn_Förnamninitial_datum och åäö ska inte finns med. Exempel: hallberg_a_090114.pdf för Åsa Hällberg som deponerar sin avhandling i Epsilon den 12 januari 2009.
  OBS! Den pdf-fil som du laddar upp i systemet skall vara den slutliga versionen av din avhandling och överensstämma med den tryckta.
  (Filtyp ska vara förvalt "Normal File".) Klicka Upload File.
 7. Samma sida visas igen med en länk till den fil du laddat upp. Klicka Finished och därefter Next.
 8. Från sidan "Documents Attached to Item", klicka Next för att gå vidare och avsluta. (Välj Add Document om du vill ladda upp en ny fil)
 9. Från sista sidan ("Deposit verification") kan du kontrollera att inmatade uppgifter ser riktiga ut. Klicka Previous längst ned på sidan för att göra ändringar. För att avsluta och skicka in din avhandling klicka på Deposit Eprint Now.

Avhandlingen hamnar därmed i en s.k. arbetsbuffert endast åtkomlig för systemets redigerare. Därifrån hämtas ditt dokument och din inmatning kontrolleras innan publiceringen sker i Epsilon:s databas. Om du har frågor eller vill korrigera något efter det att du har deponerat din avhandling kan du kontakta oss.

 

Relaterade länkar:

Avtal för publicering av avhandling i Epsilon

Publicerat i arkivet senaste veckan

Frågor? Se FAQ - publicera avhandling i Epsilon

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software