SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

FAQ - vanliga frågor om publicering av avhandlingar

Frågor om:

 1. Allmänt
 2. Elektronisk publicering och Epsilon
 3. SLU:s dokumentmall för avhandlingar
 4. Tryckning av avhandling

1. Allmänt

2. Elektronisk publicering - Epsilon

3. SLU:s dokumentmall för avhandlingar

4. Tryckning av avhandling


1. Allmänt

Till vem skickas anmälan om disputation?

Tid för disputation reserveras hos respektive fakultetskansli.

Vem delar ut ISBN och avhandlingens löpnummer i Acta-serien?

Samtliga doktorsavhandlingar som spikas fr.o.m. 1 januari 2005 publiceras i den nya serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. För att få ISBN-nummer till din avhandling och delnummer i den nya Acta-serien, kontakta SLU-biblioteken på följande e-postadress:

Uppge ditt namn, institution, avhandlingens titel och spikningsdatum. Gäller samtliga fakulteter.

Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien för doktorsavhandlingar. Vissa institutioner/områden har inrättat särskilda serier för licentiatavhandlingar. Kontrollera med din institution om det finns en lämplig sådan serie. Annars publiceras din licentiatavhandling som fristående enstaka del. Samtliga avhandlingar ska dock ha ett unikt ISBN-nummer, se ovan för beställning.

Hur många exemplar av avhandlingen ska lämnas till biblioteket?

För doktorsavhandlingar: 10 tryckta exemplar lämnas till SLU-biblioteket vid den fakultet där disputationen sker.
För licentiatavhandlingar: 5 tryckta exemplar lämnas till SLU-biblioteket.

När ska avhandlingen spikas?

"Spikning", tillkännagivande om disputationen, utfärdas av respektive fakultet och ska anslås på universitetets officiella anslagstavlor senast 3 terminsveckor före disputationsdatum. Då skall också avhandlingen finnas i elektroniskt format i Epsilons databas.

Vad menas med sammanfattningen av en sammanläggningsavhandling?

Sammanfattningen ("kappan") av en sammanläggningsavhandling är själva avhandlingsdelen utom de tillhörande uppsatserna.

2. Elektronisk publicering - Epsilon

Är det obligatoriskt att publicera sin avhandling elektroniskt?

Ja, det är obligatoriskt enligt rektors beslut att publicera sin avhandling i Epsilons system.

När ska avhandlingen skickas till Epsilons system för elektronisk publicering?

När du har en slutlig tryckfärdig fil av din avhandling eller senast spikningsdatum. Pdf-filen som laddas upp i Epsilon måste överrensstämma med den tryckta avhandlingen.

I vilket filformat ska avhandlingen skickas till Epsilon?

Avhandlingen ska skickas i pdf-format.

Går det att ladda upp flera pdf-filer i systemet?

Ja, det går bra att ladda upp flera pdf-filer. Följ i så fall författarinstruktionen noga så att du gör på rätt sätt.

Kan jag publicera hela avhandlingen elektroniskt?

För sammanläggningsavhandlingar publiceras sammanfattningen ("kappan"). Redan publicerade artiklar som ingår i avhandlingen kan också publiceras elektroniskt om tidskriftsförlaget tillåter detta, Dessa artiklar ska isåfall publiceras i Epsilons Öppna arkiv och inte i Epsilons arkiv för avhandlingar, läs mer här.
Monografiska avhandlingar publiceras i sin helhet.

Hur godkänner en författare att Epsilon publicerar en avhandling elektroniskt?

Genom att klicka för "Yes I accept" längst ned i det inmatningsformulär som författaren fyller i för att lämna sin avhandling. Där finns även en länk till en avtalstext för elektronisk publicering.

Varför fungerar det inte att registrera sig i Epsilons system?

Kontrollera att du inte har använt någon av bokstäverna å,ä eller ö i det användarnamn ("user name") som du har valt. Om detta är fallet kontakta någon inom Epsilon-projektet så att vi kan ta bort det felaktiga användarnamnet innan du försöker igen.
Det är också viktigt att du har tillgång till din e-post när du registrerar dig. Detta för att kunna använda den URL som finns i e-postmeddelandet som genereras när du registrerar dig.

Varför får jag inget registreringsmejl?

Registreringsmejlet skickas automatiskt från systemets adress, eprints-adm@utb32.bibul.slu.se, till den e-postadress som du har angivit vid registreringen. Kontrollera att mailet inte har sorterats som spam i din brevlåda.

Det kan ibland ta flera timmar för mejlet att komma fram! Har du inte fått något registreringsmejl inom ett dygn, kontakta den som är epsilonansvarig på din fakultet..

Varför fungerar det inte att ladda upp min pdf-fil i systemet?

Om du inte kan ladda upp pdf-filer beror det oftast på din webbläsare.Du kan behöva uppdatera till en senare version.Vi rekommenderar Internet Explorer 6 eller senare, Firefox 2 eller senare, eller Safari 2 eller senare. Om du har en uppdaterad webbläsare och ändå inte kan ladda upp din pdf-fil, kontakta den som är epsilonansvarig på din fakultet.

3. SLU:s dokumentmall för avhandlingar

Vem ska använda SLU:s dokumentmall för avhandlingar?

Det är obligatoriskt att använda dokumentmallen för alla som publicerar en doktorsavhandling i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Den kan också användas för licentiatavhandlingar som ska tryckas i S5-format (Acta-seriens format). Dokumentmallen är främst skapad för utformning av sammanläggningsavhandlingar, vilka består av en längre sammanfattning jämte bifogade uppsatser, men kan även användas för monografiska avhandlingar. Mallen är anpassad för Microsoft Word 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 och XP (PC och Mac).

Vad är en dokumentmall?

En dokumentmall innehåller de inställningar som krävs för utformning av ett dokument. Exempel på sådana är sidmarginalernas bredd, att en sidfot ska innehålla sidnumrering samt stil och storlek på olika textelement. I SLU_Acta_Thesis finns bl.a. rubriker, brödtext, referenstext och innehållsförteckning, var och en med sitt teckensnitt, storlek, stil, justering och eventuellt indrag av texten.

Vad innehåller mallpaketet?

Mallpaketet innehåller flera filer. För själva avhandlingen och omslagets baksida ska du använda SLU_Acta_Thesis_vX respektive SLU_Acta_Backcover_vX (där X står för numret på den aktuella versionen av filen). För spikbladet använder du SLU_Acta_Spikblad_vX. Om du använder Endnote för att hantera dina referenser, är filen SLU_Avhandling_Endnote_vX.ens användbar. För att skapa en pdf-fil med Adobe Acrobat behöver du en av ReprosX.joboptions-filerna, använd den med samma versionsnummer som ditt Acrobat-program har.

Hur laddar jag ner mallpaketet?

1. Klicka på länken [.zip] och spara mallpaketet på lämpligt ställe på din dator.
2. Sök via Utforskaren fram mallpaketet där det har sparats på din dator.
3. Ta fram filerna genom att klicka på länken för mallpaketet.
4. Öppna filerna och spara dem på lämpligt ställe genom att klicka på "Browse" och sedan "Unzip".
5. Stäng fönstret och hämta filerna från sparat ställe.

Hur hittar jag rätt mapp att lägga dot-filerna i?

I Word t.o.m. version 2004: Ta fram dialogrutan "Spara som..." för ett godtyckligt dokument i Word. Välj filformat "Dokumentmall (*.dot)" (längst ner i dialogrutan). Dra ned rullgardinen vid rutan "Spara i:" och notera sökvägen.

I Word 2007: Ta fram dialogrutan "Spara som..." för ett godtyckligt dokument i Word. Välj filformat "Dokumentmall (*.dotx)" (längst ner i dialogrutan). Klicka på "Betrodda mallar" i övre vänstra hörnet av dialogrutan. Dra ned rullgardinen vid rutan "Spara i:" och notera sökvägen.

Tips: För att kunna placera filerna i rätt mapp måste dolda filer och mappar visas i utforskaren. Så här görs det i Windows 2007: Markera "Den här datorn", i menyraden väljer du "Verktyg" > "Mappalternativ". Välj fliken "visning". Under "Avancerade inställningar" markeras "Visa dolda filer och mappar".

Vad är skillnaden mellan doc- och dot-filer?

Doc-filen är en vanlig dokumentfil. I Word 2007 får dokumentfilen ändelsen docx och har ett annat filformat. En docx-fil kan läsas av Word 2003 bara om en konverterare installeras. Doc- eller docx-filen kan läggas på valfri plats, öppnas och sparas på vanligt sätt. Det är hela tiden samma fil man arbetar i om man inte aktivt väljer att spara den under nytt namn.

En dot-fil är en fil i Words dokumentmallsformat. I Word 2007 blir filändelsen dotx. Filen ska läggas i en särskild mapp, avsedd för dokumentmallar (se ovan). När man vill börja arbeta med ett dokument utformat enligt en viss mall, öppnar man en kopia av mallen, som ligger oförändrad kvar i sin mapp. Nya kopior kan öppnas när som helst. [Läs mer]

Hur ser jag att Bembo och Akzidenz Grotesk finns installerade i min dator?

Observera att teckensnitten Bembo och Akzidenz Grotesk inte installeras automatiskt i din dator. De behövs för att din avhandling ska få avsett utseende. Att de finns installerade i datorn kan du se på några olika sätt:

 • Enklast är kanske att jämföra teckensnittet på skärmen med teckensnittet i den (utskrivna) filen SLU_Acta_Instructions_vX.pdf. Det syns tydligast på titelsidan.
 • Titta i dialogrutan "Tecken". Öppna den i Word-versioner t.o.m. 2004 med menyval Format > Tecken, i Word 2007 genom att trycka på tangenterna Ctrl+Shift+B. Om teckensnitten finns i datorn, står de med i den alfabetiska listan över teckensnitt. Teckensnittet Akzidenz Grotesk saknas i datorn som bilden nedan visar.
   
  dialogrutan Tecken
   
 • I en Windows-dator kan du titta i kontrollpanelen. Öppna kontrollpanelen och klicka på Teckensnitt.

Om du saknar teckensnitten, kan du hämta dem på informationsavdelningens hemsida. Du ska vara inloggad i Mitt SLU för att kunna hämta teckensnitten.

Jag ser inte verktygsfältet med formatmallarna i Word t.o.m. 2004. Vad är det för fel?

Det kan ha två olika orsaker:

 • Dot-filen måste kopieras eller flyttas till rätt mapp. Om du har öppnat filen och sparat den som en dokumentmall, har den visserligen hamnat i rätt mapp men när du öppnade den inaktiverades makrot som styr verktygsfältet.
 • Verktygsfältet kan ha blivit avstängt av misstag. För att öppna det igen, högerklicka i ett annat verktygsfält och välj SLU Thesis.

Hur hittar jag verktygsfältet med formatmallarna i Word 2007?

Klicka på fliken "Tillägg". I gruppen som kallas "Anpassade verktygsfält" ska du hitta både verktygsfältet för EndNote och det som innehåller dokumentmallens formatmallar. Om du inte hittar det sistnämnda, gör så här:

 1. Klicka på Office-knappen > Word-alternativ.
 2. Klicka på Tillägg i vänsterkanten.
 3. Längst ned i dialogrutan står det "Hantera". Välj Mallar i rullgardinsmenyn och klicka på OK.
 4. Bocka för SLU_Acta_Thesis_vX.dot och klicka på OK. Om mallen inte finns att bocka för, klicka på knappen Lägg till och välj fil från mappen.

Jag infogar en bild i avhandlingen men den syns inte

Du har förmodligen infogat bilden i ett stycke med formatmallen Body text, som har en fast radhöjd. I Word 2003 ser man en liten remsa av bilden. I Word 2007 syns en streckad kontur av bilden. Stycket med bilden ska ha formatmallen Image, där radhöjden anpassar sig efter innehållets storlek. Ändra så här.

I Word 2003: Ställ markören i stycket med bilden. I menyn Format välj kommandot Formatmallar. I panelen som öppnar sig välj formatmallen Acta: Image.

I Word 2007: Ställ markören i stycket med bilden. På fliken Start, i gruppen Format, klicka på den lilla pilen som pekar snett ner till höger. I panelen som öppnas välj formatmallen Acta: Image.

Om du infogar bilder med kommandot Insert image som finns under rubriken Images and tables på det anpassade verktygsfältet på fliken Tillägg, kommer stycket automatiskt att få rätt formatmall.

Hur får jag Word att uppdatera innehållsförteckningen rätt? En av mina rubriker kommer inte med

Innehållsförteckningen kan vid behov redigeras manuellt. Om en rubrik saknas, kopiera en annan rubrik av samma nivå, klistra in den på rätt plats och ändra texten och sidnumret.

Hur får jag sidnumren i innehållsförteckningen att komma under varandra?

En lång rubrik kan förskjuta sidnumret åt höger. I så fall behöver rubriken radbrytas. Placera markören på ett lämpligt ställe och tryck på Shift+Retur.

Min innehållsförteckning har tryckts ihop till en obegriplig uppräkning av olika sorters headings. Vad göra?

Högerklicka på det som skulle vara innehållsförteckning och välj "Växla fältkoder".

4. Tryckning av avhandling

När ska avhandlingen skickas till tryckeriet?

Tryckfärdig och korrekturläst avhandling skickas i pdf-format till tryckeriet senast 6 veckor före disputationen. Det är viktigt att i god tid kontakta tryckeriet och avtala tid för inlämning av avhandling samt för leverans av färdigtryckt avhandling.
Tryckerier vid SLU:

I vilket format ska avhandlingen skickas till tryckeriet?

Avhandlingen skickas som en sammanhängande pdf-fil. Undantag är särtryck, dvs redan tryckta artiklar som måste lämnas separat till tryckeriet. Baksidestexten skickas till tryckeriet som en wordfil.

Hur får jag tillstånd att inkludera redan publicerade artiklar i min avhandling?

Majoriteten av de stora förlagen tillåter att du som är författare deponerar en kopia av din artikel i ett institutionellt arkiv, som t.ex. Epsilon, så länge du följer vissa villkor. Detta kallas parallellpublicering och är en form av Open Access. För att få reda om ditt förlag tillåter detta kan du använda SHERPA/RoMEOs webbplats eller kontakta ditt SLU-bibliotek. De flesta förlag som tillåter parallellpublicering har redan skrivit in detta i det avtal du skrev på när din artikel accepterades. I så fall krävs inga ytterligare avtal.

För att försöka få tillstånd att inkludera artiklar i din tryckta avhandling även om förlaget normalt inte tillåter det kan du använda ett tilläggsavtal som SLU distribuerar:. Request to use material included in the electronic version, Doctoral dissertation at SLU (PDF-fil).
Du kan läsa om Open Access och (parallell)publicering i Epsilons öppna arkiv på http://epsilon.slu.se/openaccess.html

Hur många exemplar av avhandlingen ska tryckas?

Förutom de exemplar som skall lämnas till biblioteket avgör doktoranden själv hur stor upplagan skall vara.

Vad gör tryckeriet med avhandlingen?

Tryckeriet sammanställer en komplett tryckfil. Från denna tryckfil erhåller författaren ett provtryck som författaren godkänner innan slutlig tryckning. Observera att tryckeriet inte gör korrekturläsning!

Vem framställer avhandlingens pärm (omslag) för doktorsavhandlingar?

Pärmens utformning är fastställd av rektor. Tryckeriet framställer pärmen och hämtar uppgifter för detta från avhandlingens titelsida. Det finns ett par alternativ för utformning av omslaget, du kan se dem här.

Vad är ett spikblad?

Spikbladet trycks separat från avhandlingen och innehåller information om när och var disputationen ska äga rum. Även information om opponent, betygsnämnd och handledare finns med. Spikbladet läggs innanför pärmen i varje exemplar av avhandlingen före leveransen till biblioteket. Det finns en separat dokumentmall för spikbladet, SLU_Acta_Spikblad_vX.dot.

 

Har du fler frågor?

Läs FAQ Öppna arkivet

Kontakta oss

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software