SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Publicera studentarbete i Epsilons arkiv för studentarbeten


Registrera dig i arkivet  (ny användare)

Logga in  (registrerad användare)


Publicering i Epsilons arkiv för studentarbeten omfattar följande steg:

 1. Registrera dig och logga in.
 2. Fyll i uppgifter om studentarbetet i ett formulär
  och ladda upp studentarbetet i pdf-format.

1. Registreringsstöd

1.1 Kort och snabb instruktion för registrering:

Tänk på att ha tillgång till din e-post!

 1. Klicka på länken registrera dig. Skriv in din e-postadress samt välj ett personligt användarnamn och lösenord. Använd INTE bokstäverna å, ä, ö.
 2. Till din e-postadress skickas ett mejl med en länk. OBS! Ibland kan dessa mejl sorteras som skräppost.
 3. Klicka på länken i mejlet för att gå vidare och aktivera ditt lösenord.
 4. Från sidan http://stud.epsilon.slu.se/ : klicka på länken Logga in och ange ditt användarnamn och lösenord. Nu är du registrerad och kan börja mata in ditt arbete.

2. Inmatningsstöd

2.1 Kort & snabb instruktion för inmatning:

 1. Logga in i Epsilons arkiv för studentarbeten.
 2. För att starta en ny inmatning, klicka på Nytt dokument.
 3. Ange vilken nivå ditt arbete är skrivet på. För att gå vidare klickar du på Nästa sida.
 4. Klicka på Browse för att söka fram rätt fil. Observera att det arbete du laddar upp måste vara i en enda sammanhängande fil i PDF-format och måste vara den slutgiltiga versionen av ditt godkända arbete. Filnamnet ska ha formen efternamn_förnamninitial_datum och åäö ska inte finns med. Exempel: hallberg_a_090114.pdf för Åsa Hällberg som deponerar sitt studentarbete i Epsilon den 14 januari 2009. OBS! Filen bör inte överskrida 5 MB.
 5. Klicka på Ladda Upp. Vänta tills uppladdningen är klar och klicka därefter på Nästa sida.
 6. Kontrollera att det står PDF vid Filformat. Ändra om det behövs, och klicka sedan på Nästa sida.
 7. Nästa sida har ett antal fält för information om ditt arbete. Fälten med röd stjärna är obligatoriska. Du kan alltid klicka på frågetecknet till höger om varje fält för mer information och exempel. Längst ned på sidan måste du läsa avtalet för elektronisk publicering vid SLU och acceptera det innan du kan gå vidare. När du är klar klickar du på Nästa sida.
 8. På sidan Deponera läser du texten och klickar därefter på Deponera dokument nu. Det är först då din inmatning går iväg till Epsilons redaktörer.

Ditt självständiga arbete hamnar därmed i en s.k. arbetsbuffert endast åtkomlig för bibliotekets redigerare. Din inmatning kontrolleras där innan publiceringen sker i Epsilons databas. Beroende på arbetsbelastningen kan det ta upp till ett par dagar innan publikationen blir tillgänglig i Epsilons arkiv för studentarbeten.

 

Rektors beslut om elektronisk publicering:

Gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU (2008-06-02) (pdf)

Revidering av riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU inför läsåret 2009/10 (2009-06-15)  (doc)

Tips och hjälp:

Epsilons arkiv för studentarbeten har varit i drift sedan våren 2009. Flera förändringar har implementerats i systemet, jämfört med tidigare arkiv. En förteckning av nyheterna finns i Nyheter i arkivet (PDF-fil)

FAQ - Vanliga frågor om publicering av studentarbeten

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software