SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

FAQ - vanliga frågor vid publicering av studentarbeten

Vad är ett självständigt arbete?

Ett självständigt arbete är ett studentarbete där den studerande skall tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område. Ett självständigt arbete kan leda fram till en examen, men behöver inte göra det. Med andra ord: ett examensarbete är alltid också ett självständigt arbete - medan ett självständigt arbete inte behöver vara ett examensarbete, utan kan ha annan omfattning och nivå.

Varför fungerar det inte att registrera sig?

Kontrollera att du inte har använt någon av bokstäverna å, ä eller ö i det användarnamn eller lösenord du har valt. Om detta är fallet kontakta någon inom Epsilon så att vi kan rensa det felaktiga användarnamnet innan du försöker igen.

Det är också viktigt att du har tillgång till din e-post när du registrerar dig. Detta för att kunna använda den URL som finns i e-postmeddelandet som skickas när du registrerar dig.

Varför får jag inget registreringsmail?

Registreringsmailet skickas automatiskt från systemets adress, till den e-postadress som du har angivit vid registreringen. Kontrollera att mailet inte har sorterats som spam i din brevlåda.

Det kan ibland ta flera timmar för mailet att komma fram! Har du inte fått något registreringsmejl inom ett dygn, kontakta Epsilonansvarig på din studieort.

Varför kan jag inte logga in?

Kontrollera att du skriver in användarnamn (user name) och lösenord (password) på rätt rad och att du skriver in orden riktigt med stora och/eller små bokstäver.

Jag har glömt mitt lösenord/användarnamn!

Gå till sidan Byt lösenord i Epsilons arkiv för studentarbeten. Ange den e-postadress du registrerade dig med, samt ett nytt lösenord. Ett automatiskt mail med en länk skickas till din angivna e-postadress. Länken i detta mail leder till en sida där du också kan se ditt användarnamn.

Kan jag byta lösenord/användarnamn?

Det går bra att byta lösenord (se ovan) men ett användarnamn som en gång har registrerats på en epost-adress går inte att byta.

Vem får deponera studentarbeten i Epsilon?

Inmatning i Epsilon kan göras av studenten själv alternativt ansvarig person på institutionen.

I vilket format ska examensarbetet laddas upp i Epsilon?

Examensarbetet ska laddas upp som en enda sammanhängande pdf-fil. Observera att det måste vara den godkända och slutgiltiga versionen av ditt examensarbete, godkänt av ansvarig examinator! Filens storlek ska helst inte överstiga 5 Mb.

Varför fungerar det inte att ladda upp min pdf-fil i systemet?

Det kan bero på att den webbläsare som du använder behöver uppdateras. Vi rekommenderar lägst Internet Explorer 6, Firefox 2, eller Safari 2 för användning av Epsilons publiceringssystem. Stöter du på problem trots en uppdaterad webbläsare - kontakta Epsilonansvarig på din ort.

Jag har upptäckt ett fel i mitt arbete! Kan jag byta ut filen?

Nej, när filen väl är publicerad online byter vi inte ut den mot en ny version. Det finns flera skäl till det:

1. Tänk dig att du publicerat en tryckt bok. Här finns inte möjligheten att ändra och därför blir det aldrig en fråga.
2. Institutioner arkiverar fortfarande pappersexemplar av studentarbeten. Om vi byter ut den version som först publicerats kan vi aldrig vara säkra på att arkivexemplaret överensstämmer med det elektroniska.
3. För den som citerat publikationen är det viktigt att det är samma version som ursprungligen citerades.

Jag ska mata in många arbeten från samma institution - finns det något sätt att göra det så effektivt som möjligt?

Ja, det går att använda en påbörjad post som mall för flera poster, vilket är bra om man ska mata in många arbeten som t.ex. tillhör samma serie.

Du startar inmatning genom att gå till "Mina dokument" och klicka på knappen "Publicera nytt dokument". När du fyllt i de generella uppgifterna klickar du på "Spara och fortsätt senare". Från sidan "Mina dokument" kan du sedan klicka vidare på "titta på dokument" (ikon till vänster om posten du lagt in). Du får då upp en sida med ett antal flikar – välj "åtgärder" och klicka sedan på "använd som mall" i listan. Gå till "mina dokument" igen, så ligger det en kopia av posten där. Du kan skapa hur många kopior du vill. Använd inte en redan publicerad post som mall - den innehåller information som biblioteket lagt till, som inte får finnas i dokument som används som mall!

Upphovsrätt - Vem ska jag fråga om tillstånd när jag vill använda en bild i mitt studentarbete?

För att använda andras bilder i ett studentarbete måste man ha tillstånd. Fråga om tillstånd av den som har upphovsrätten till bilden. Det kan ibland vara lite oklart vem det är som har upphovsrätten. Är det en bild som är hämtad från en vetenskaplig artikel som är publicerad i en traditionell tidskrift så är det vanligtvis förlaget som har upphovsrätten till bilden, inte författaren. I de flesta andra fall är det författaren eller fotografen/konstnären själv som har upphovsrätten. I Sverige har inte copyright-tecknet något juridiskt värde, det innebär att det inte finns någon garanti att det namn som står efter tecknet är den egentliga upphovsrättsinnehavaren. Är man osäker på vem som äger upphovsrätten kan du kontakta både författare och organisation/förlag med frågan, för att ha större chans att hamna hos rätt instans direkt. När man ber om tillstånd bör man informera vad bilden ska användas till och av vem, och ange arbetets titel. Tillståndet behöver inte ha någon särskild form för att vara giltigt, men för din egen skull kan det vara bra att få det skriftligt. Det räcker med t.ex. ett e-postmeddelande som du kan spara som bevis.

Om du inte kan få tag i någon upphovsrättsinnehavare kan du inte heller lagligt använda bilden.

Var tog det gamla uppsatsarkivet vägen?

I november 2009 stängdes det äldre, icke-Bologna-anpassade arkivet för studentarbeten (Epsilon Undergraduate Theses Archive) så att inga arbeten längre läggs in där. All inmatning ska alltså nu ske i det nya arkivet. Det äldre arkivet är fortfarande fullt tillgängligt och sökbart och du söker fortfarande i båda arkiven på Epsilons hemsida, genom Uppsök. Vill du enbart söka i det gamla arkivet kan du också göra det, här.

 

Har du fler frågor?

Kontakta oss

 

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software