SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Mallar och skrivanvisningar för självständiga arbeten

Obligatoriska uppgifter på framsida och titelsida

För självständiga arbeten finns ett rektorsbeslut på vilka uppgifter som ska finnas med på arbetets framsida och titelsida (se dokumenten i högermarginalen på denna sida). Dessa uppgifter är obligatoriska och gäller för självständiga arbeten/examensarbeten vid hela SLU.

Frivillig dokumentmall för fram- och titelsida

Om din institution inte har en fastställd mall för framsida och titelsida, kan du använda SLUs dokumentmall för att framställa sidorna. Dokumentmallen, som ska användas i Microsoft Word, fungerar så att ett formulär visas då du öppnar filen.
formulär för svenskt omslag
Du fyller i formuläret med dina uppgifter, som hamnar på rätt plats då du klickar på OK. Resultatet blir en vanlig Word-fil, fix och färdig. Om du inte har tillgång till alla uppgifter när du fyller i formuläret., måste du börja från början med en nyöppnad fil. Det går inte att komma tillbaka till formuläret sedan du klickat på OK. Dokumentmallen finns i flera versioner för olika språk och programversioner. Den fungerar inte tillsammans med Word 2004 och 2008 för Mac. Mac-användare hänvisas hit.

Ladda ner din mall för fram- och titelsida här, om du har skrivit ditt arbete på svenska och använder PC:
Mallfil för Word 2003
Mallfil för Word 2007

Ladda ner din mall för fram- och titelsida här, om du har skrivit ditt arbete på engelska och använder PC:
Mallfil för Word 2003
Mallfil för Word 2007

För att dokumentmallen ska fungera som avsett, måste den installeras i en särskild mapp på datorns hårddisk.
Gör så här i Word 2003:

  1. Öppna mappen där du sparat mallfilen. Högerklicka på mallfilen och välj "Klipp ut". Ikonen blir gråtonad.
  2. Öppna Word. Välj menykommandot Arkiv > Nytt. I panelen Nytt dokument, som öppnas i högerkanten, under rubriken Mallar, klicka på "På datorn...".
  3. I fönstret Mallar, högerklicka i rutan med de befintliga mallarna och välj "Klistra in".

Gör så här i Word 2007:

  1. Öppna mappen där du sparat mallfilen. Högerklicka på mallfilen och välj "Klipp ut". Ikonen blir gråtonad.
  2. Öppna Word. Klicka på Officeknappen > Nytt. Till vänster i fönstret Nytt dokument, klicka på "Mina mallar...".
  3. I fönstret Mallar, högerklicka i rutan med de befintliga mallarna och välj "Klistra in".

Gör så här för att öppna ett nytt, namnlöst dokument med mallen för fram- och titelsida:

  • I Word 2003, använder du dig av menykommandot Arkiv > Nytt. Panelen Nytt dokument öppnas i högerkanten. Under Mallar klicka på "På datorn...". Välj den dokumentmall du vill öppna.
  • I Word 2007 klickar du på Officeknappen > Nytt. Till vänster i det fönster som öppnas, klickar du på "Mina mallar..." och väljer den dokumentmall du vill öppna.

Mallen ligger oförändrad kvar i sin mapp och nya kopior kan öppnas när som helst.

Om du framställer din fram- och titelsida i en Mac kan du använda dig av en doc-version av dokumentmallen. Ladda ner filen och öppna den. Ersätt befintlig text med dina egna uppgifter alternativt fyll i där det saknas. Ta bort text som inte ska finnas med på din fram- eller titelsida.
Hämta din svenska dokumentfil för mac här.
Hämta din engelska dokumentfil för mac här.

Layout och skrivanvisningar

SLU har ingen gemensam policy för hur självständiga arbeten (inklusive examensarbeten) ska utformas. Olika utbildningsprogram kan ha olika riktlinjer och skrivanvisningar. Du måste följa de riktlinjer som gäller för din utbildning eller den institution där ditt examensarbete har utförs. Hör efter med din institution om det finns anvisningar du måste följa!

  • LTJ-fakulteten, Alnarp, har en särskild sida om publicering av studentarbeten vid LTJ-fakulteten.
  • Veterinärstudenter ska följa särskilda instruktioner, kontakta handledaren.

Frivillig dokumentmall för texten i självständiga arbeten

Har ditt program inga skrivanvisningar finns det en dokumentmall för självständiga arbeten vid SLU som du kan använda. Med dokumentmallen utformar du inlagan (texten) i ditt arbete. Den kan vara en hjälp vid skrivarbetet men är frivillig att använda. Mallen är gjord i Microsoft Word och kan användas i versionerna 2003 och 2007 för PC samt i versionen 2004 (förmodligen även 2008) för Macintosh. Filen innehåller instruktioner för hur mallen ska användas.Samma instruktioner finns även separat i en pdf-fil. SLU-biblioteken ger ingen support på mallen.

Dokumentmall för studentarbeten version 2 (doc)
Instruktioner version 2 (pdf)

Som stöd för studenter som skriver självständiga arbeten har SLU-biblioteken även handledningen Söka Samla Sprida.

 

Rektors beslut om uppgifter på framsida och titelsida:

Framsida och titelsida för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU (2009-01-26)  (pdf)

Bilaga till rektors beslut:
Uppgifter som ska ingå i framsida och titelsida för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU

Lästips:

SLU-bibliotekens handledning:Söka Samla Sprida

 

Frågor?
Se FAQ för studentarbeten.

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software