SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Om Epsilon

På denna webbplats finns, förutom information om hur man publicerar sig i Epsilon, även generell information för dig som ska publicera avhandling, studentarbete eller annan typ av publikation, se menyn till vänster.

Innehåll i Om Epsilon:

  1. Bakgrund
  2. Webbstatistik
  3. Minnesanteckningar
  4. Presentationer
  5. Rapportering

1. Bakgrund till Epsilon

Epsilon är ett system för open access-publicering av publikationer som produceras vid SLU. Epsilon består av tre aktiva deldatabaser: det Öppna arkivet (för publicering av vetenskapliga artiklar, rapporter med mera), arkivet för Avhandlingar och arkivet för Studentarbeten.

Epsilons avhandlingar, innehåller doktors- och licentiatavhandlingar från 2003 och framåt. Enstaka avhandlingar äldre än 2003 förekommer.
Epsilons öppna arkiv introducerades 2006. Det innehåller övrigt SLU-publicerat material, till exempel artiklar, rapporter, faktablad, böcker och konferensbidrag. Även sk. Introductory papers publiceras här.
Epsilons arkiv för studentarbeten är Bologna-anpassat och innehåller arbeten från SLU:s utbildningar. Det är det nyaste arkivet, öppnat mars 2009, och det körs under EPrints3.

Det finns också ett äldre arkiv för examensarbeten, Epsilon Undergraduate Theses Archive, som innehåller examensarbeten inom äldre utbildningsprogram, utförda vid SLU:s institutioner från 2003 till 2009. Observera att inte alla arbeten lagts in och att enstaka arbeten äldre än 2003 förekommer. Arkivet stängdes för nya inmatningar i november 2009 men är fortfarande tillgängligt att söka i.

Epsilon startade 1999 som ett projekt för att ta fram modeller för elektronisk publicering av SLU-publikationer. Från och med 2003 publiceras SLU:s avhandlingar och examensarbeten i Epsilon:s system för elektronisk publicering. Från 2006 finns även Epsilons öppna arkiv där SLU:s forskare kan publicera artiklar, rapporter, konferensbidrag etc. 2009 öppnade det nya Bologna-anpassade arkivet för studentarbeten.
   

Elektronisk Publicering av SLU-materIaL ON-demand: En förstudie (Pdf-format)

   

Beslutsunderlag (Pdf-format)

   

Projektöversikt (Powerpoint)

   

Ansökan om inrättande av EPC, ett centrum för elektronisk publicering inom SLU (Pdf-format)

   

Förslag ang uppföljning av EPSILON-projektet (Pdf-format)

   

Beslut om formatmall och elektroniskt dokumentflöde Dnr SLU ua 18.9-2650/02 (Pdf-format)

2. Webbstatistik

3. Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från styrgruppens möten 2000-2001

   2000-04-03 (HTML)
   2000-09-05 (HTML)
   2000-11-21 [HTML][PDF]
   2001-02-22 [HTML][PDF]
   2001-05-16 (HTML)
   2001-09-11 (HTML)
   2001-12-14 (HTML)


Minnesanteckningar från referensgruppens möten 2002-2004

   2002-05-02 (HTML)
   2002-09-25 [HTML] [RTF]
   2002-11-19 [HTML][PDF]
   2003-01-28 [HTML][RTF]
   2003-03-11 [HTML][RTF]
   2003-11-19 [HTML][RTF]
   2004-05-12 [HTML][PDF]

4. Presentationer

Seminarium om Bibliometri och Open Access maj 2008

Bibliometrics and Open access, Ultuna (powerpoint)

Open access at SLU, Ultuna (powerpoint)

EPrints användarmöte 30 mars 2006:

Export från Epsilon till Libris (pdf)

Statistik från EPrints (pdf)

EPrints som publiceringssystem vid SLU (pdf)

Workshop om e-publicering 31 mars 2006:

Anpassning av EPrints till nationella krav (pdf)

Långtidsbevarande (pdf)

Epsilon:

Presentation av EPrints vid SVEP-Workshop, 4 mars 2004 (powerpoint)

Presentation vid FUR, 13 februari 2006 (powerpoint)

Presentation angående Epsilon och rektorsbeslut, 19 mars 2003 (powerpoint)

Internundervisning, 28 februari 2007 (powerpoint)

5. Rapportering

   

Kronologiska statusrapporter över EPSILON under 2000 (PDF-format)

   

"Third International Symposium on Electronic Theses and Dissertations", St. Petersburg, Florida 2000-03-16--18

   

"DTDs and the usage of new XML-technologies for electronic theses and dissertations", Berlin 2000-05-10--12

   

"Fourth International Symposium on Electronic Theses and Dissertations", Pasadena, Kalifornien 2001-03-22--24

   

X-OAI

   
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software