SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

FAQ - Vanliga frågor om publicering i Epsilons Öppna Arkiv

Vad kan jag publicera i Epsilons Öppna arkiv?

Som forskare vid SLU kan du publicera vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, faktablad med mera i Öppna arkivet. Även introduktionsuppsatser från doktorandutbildningarna publiceras där.

Vad är SLU:s Open Access-policy?

Den 11:e februari 2008 undertecknade rektor en policy där SLU:s forskare uppmanas att publicera sin forskning Open Access (Dnr SLU ua 11-474/08). Detta kan ske antingen genom s.k. parallellpublicering eller ren open access (se nedan).

Vad menas med parallellpublicering och open access?

Open access innebär i korthet att göra vetenskapliga resultat fritt tillgängliga online. Parallellpublicering är ett sätt att göra en redan publicerad vetenskaplig artikel tillgänglig även som open access. Du kan läsa mer om parallellpublicering och open access här.

Hur vet jag om mitt förlag tillåter parallellpublicering?

Om du vill lägga in en redan publicerad artikel i Öppna Arkivet kan du kontrollera förlagets eller tidskriftens generella policy kring parallellpublicering på webbplatsen SHERPA/RoMEO. De flesta förlag tillåter parallellpublicering i någon form. Kontakta gärna ditt SLU-bibliotek om du har frågor!

 

[upp]

 

Har du fler frågor?

Läs FAQ Avhandlingar

Läs Open access

Kontakta oss

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software