SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Upphovsrätt

Allmänt om upphovsrätten

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten, som du kan läsa om på sidan Immateriella rättigheter från SLU:s Juridiska enhet. Upphovsrätten omfattar regler för upphovsmäns rättigheter att bestämma över användningen av litterära, vetenskapliga och konstnärliga verk.

Upphovsrättslagen gör i princip ingen skillnad mellan olika tekniker. Samma upphovsrättsliga regler gäller för ett verk publicerat på Internet som för tryckta verk!

För verk publicerade av svenska upphovsmän, samt för verk som först publicerats i Sverige, gäller normalt alltid den svenska upphovsrättslagen.

Nedan följer kortfattad information om upphovsrättsfrågor i anknytning till publicering i SLU:s arkiv Epsilon.

Vad gäller för bilder?

Bilder på Internet och i andra medier är upphovsrättsligt skyddade. För att använda någon annans bilder i t.ex. ett självständigt arbete eller en avhandling måste du ha tillstånd från upphovsmannen. Detta gäller oavsett om arbetet ska publiceras elektroniskt eller tryckas och oavsett var bilderna hämtats från. Kan du inte uttryckligen få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren kan du inte heller lagligt använda bilden.

Vad gäller för avhandlingar?

Sammanläggningsavhandlingar:
Det är du som författare som har fullständig upphovsrätt till sammanfattningen ("kappan"). Den ska alltid (enligt rektorsbeslut) publiceras i Epsilons arkiv för avhandlingar. För de artiklar som ingår i avhandlingen måste du dock ha tillstånd från förlaget/tidskriften där artikeln publicerats eller accepterats innan du kan parallellpublicera dem (i Epsilons Öppna arkiv). Läs mer om parallellpublicering och Open Access här. Du kan också läsa mer om artiklar nedan.

Monografiavhandlingar:
Hela monografin ska publiceras i Epsilon. Som författare har du fullständig upphovsrätt till hela avhandlingen såvida den inte publiceras vid ett förlag. Ansök i så fall om tillstånd från förlaget att publicera i Epsilon.

Vad gäller för artiklar?

När en artikel publicerats i en traditionell tidskrift skrivs normalt hela den ekonomiska upphovsrätten över på förlaget. Varje förlag har sina egna regler för hur du som författare får använda artikeln efter det. För att du ska kunna följa t.ex. SLUs Open Access-policy krävs att ditt förlag tillåter parallellpublicering. Ca 70 % av förlagen tillåter nu detta i någon form utan att extra avtal behöver skrivas. Ditt SLU-bibliotek kan hjälpa dig kontrollera dina rättigheter!

Vad gäller för självständiga arbeten?

Det ingår i utbildningen vid SLU att publicera det avslutande självständiga arbetet elektroniskt i Epsilons arkiv för studentarbeten. Detta är obligatoriskt enligt ett rektorsbeslut taget 2007-06-18 och gäller för alla orter och alla självständiga arbeten fr.o.m. höstterminen 2008. Du som är författare har upphovsrätten till ditt självständiga arbete. Det avtal du skriver på genom att deponera i Epsilon innebär enbart att du ger SLU rätten att publicera och behålla ditt arbete online i Epsilons arkiv. Du kan efter det fortfarande använda ditt arbete som du vill. Skriver du på något annat avtal om ditt arbete senare måste du dock se till att det avtalet tillåter att SLU har kvar en kopia av ditt arbete i Epsilon.

Läs avtalstexten för deponering i Epsilon.
Läs policytexten för Epsilons arkiv för studentarbeten.

Läs även Högskolan i Borås skrift för studenter: Upphovsrätt för uppsatsskrivare (PDF-fil)

[upp]

 

 

Relaterade länkar:

Epsilons information om Open access

Regeringskansliets sida om Upphovsrätt

Söka Samla Skriva

 

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software